عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

برخی نام ها و کنایات و اصطلاحات برای "آفتاب" و "خورشید" در ادب پارسی

آتش بی دود؛ آبله‌ی روز؛ آهوی چین؛ آهوی فلک؛ آهوی خاوری؛ باز سفیدپر؛ بانوی مشرق؛ بچه طاوس علوی؛ پادشاه چین؛ پادشاه ختن؛ پادشاه نیمروز؛ پرویز فلک؛ تاج گردون؛ تدرو زرین پر؛ ترازوی زر؛ تُرک چین؛ تُرک حصاری ( برای ماه نیز بکار برده می شود.)؛ تُرک فلک( برای بهرام یا مریخ نیز بکار می رود.)؛ تُرک نیمروز؛ ترنج زر؛ تشت آتش؛ تشت زرین؛ تشت زر؛ تشت بلند( برای آسمان نیز گفته می شود.)؛ تیغ زن آسمان(برای صبح صادق و بهرام نیز بکار می رود.)؛ جام سحر؛ چتر نوزدهم؛ چتر زرین؛ چتر سحر؛ روزگرد؛

#خورشید #آفتاب
مطلع العلوم و مجمع الفنون، حکیم واجد علی خان، تصحیح و تعلیقات دکتر سید کمال حاج سید جوادی، پژوهشکده هنر، ۱۳۹۲ (صص۱۱۳تا۱۲۲)
#مطلع_العلوم_ومجمع_الفنون
کلمات کلیدی: خورشید، آفتاب
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید