عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

از میان خبرهای فرهنگی مارتین موزباخ: اروپا از زبان و ادب فارسی بسیار وام گرفته است.

مارتین موزباخ، داستان‌نویس صاحب سبک آلمانی و برندۀ جایزۀ ادبی جورج بوخنر در جمع نویسندگان شیرازی به داستان‌خوانی پرداخت. وی ضمن ابراز خرسندی از حضور در این نشست گفت: ازآن‌جاکه زبان و ادب فارسی بسیار غنی‌ و در جهان شناخته‌شده است، می‌تواند با بسیاری از مضامین ادبی دیگر سرزمین‌ها همسویی داشته باشد. آثار غنی بسیاری در ادب فارسی وجود دارد که در زبان‌های ملل دیگر مثل عرب و ترک موجود نیست و این از امتیازات فرهنگ و زبان و ادب فارسی است؛ فرهنگی که اروپا بسیاری از داشته‌های خود را از آن وام گرفته است.
پیوست ها
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید