عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

چرا پرینترها نقطه‌های نامرئی چاپ می‌کنند؟

چرا پرینترها نقطه‌های نامرئی چاپ می‌کنند؟

عشق ، نيرويي است كه نتونم در مقابل اش مقاومت كنم ....
تمامی زمان ها است. زمان اکنون 9:50 .ب.ظ است.