عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

لیدا جعفروند

ساکن ایران · متولد شهریور 20, 1360
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
لیدا جعفروند
لیدا جعفروند
"یک فردِ خوب
همیشه در ذهنِ تو می مانَد،
یک فردِ بهتر
همیشه در رویای تو می مانَد،
اما...
یک فرد صادق
همیشه در قلب تو می...
لیدا جعفروند
باورتون می‌شه قارچ می‌تونه اینقدر گونه‌های قشنگ داشته باشه!!!
نمایش 1 پست بیشتر از لیدا جعفروند
نمایش بیشتر