عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

شیواعثمانی

ساکن ایران · متولد تیر 1, 1362
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
شیواعثمانی
پشت تنهایی این پنجره ها چه به صف آمده غمهای دلم..
نمایش بیشتر