عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

غلامحسین رضاپور

ساکن ایران · متولد مرداد 11, 1367
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
هراچیا هاکوپیان
غلامحسین رضاپ
غلامحسین رضاپ
غلامحسین رضاپ
غلامحسین رضاپ
صائب تبریزی

رفتی و در رکاب تو رفت آبروی گل
چون سایه در قفای تو افتاد بوی گل
ناز دم مسیح گران است بر دلم
این خار را ن...
أحمد موسى
غلامحسین رضاپ
سعدی:

ای صورتت ز گوهر معنی خزینه‌ای
ما را ز داغ عشق تو در دل دفینه‌ای
دانی که آه سوختگان را اثر بود
مگذار ناله‌ای...
غلامحسین رضاپ
غلامحسین رضاپ
رنگی کنار شب
بی حرف مرده است.
مرغی سیاه آمده از راههای دور
می خواند از بلندی بام شب شکست.
سرمست فتح آمده از راه
نمایش بیشتر