عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
11
(آنلاین)

sorayakhorami

متولد شهریور 29
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
سبک در لغت فارسی به معنی گداختن و ریختن زر و نقره است وسبیکه,پاره نقره گداخته را گویند.ولی ادبای اخیر,سبک را مجا...
   این را می پسندند
sorayakhorami
sorayakhorami
sorayakhorami
سمیرا
sorayakhorami
میترا برومند
Rasoolmirshekaran
ستار عبدالباق
sorayakhorami
نمایش بیشتر