عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.

سئو چیست؟

سئو سایت چه می باشد تعریف مضمون‌ سئوی سایت بهینه سازی سایت پارسی شده SEO و مخفف واژه و کلمه Search Engine Optimization به معنای سئوی سایت برای موتور جسجتو میباشد . درصورتی که موتورهای جستجو گر نظیر گوگل و بینگ را دروازه های ورود به دنیای اینترنت در لحاظ بگیریم وبسایت ها مثل درب های پشت این دروازه ها میباشند که کاوش کننده را به محتوای درخواستی متبوع خویش بعداز مبادرت به فعالیت سرچ می‌رسانند . قرار داشتن در ابتدا نتیجه ها کاوش با کلمه و واژه دارای اهمیت کاوش شده به وسیله یوزر قادر است اقبال آن صحفه از وب سایت را چهت نیل هر چه خوب تر به هدف ها بازاریابی ارتقا دهد چرا‌که سئو سایت نوعی تبلیغات بی واسطه بوده و یوزرها وارد ورقه ای می گردند که توقع ورود به آن را دارا هستند . باز نگری انگیزه از انجام سئوی وب سایت هدف ها سئوی وب سایت گوناگون اند البته انگیزه از انجام فرآیند سئو وب سایت در گام نخستین ارتقاء ترافیک تارنما به واسطه ارسال محل ورود از موتور کاوش است ولی این مشاهده کرد نزدیک ترین دیدگاهی است که میتوان از دشت لبریز رونق بهینه سازی سایت داشت . سئو وب سایت قادر است در مواردی که مخطاب تارنما انگیزه برای جستن سرویس ها یا این که کالا ما یحتاج خویش مبادرت به کاوش در گوگل می نماید موثر واقع شود . در مواردی هم چه بسا سبب دگرگون شدن کسب و کار اینترنتی فرد شده و وبسایت را تبدیل به یک خودرو پول سازی می نماید . یک تارنما برای حضور در حاصل کاوش طبیعی گوگل هزینه ای را به گوگل پرداخت نمی‌کند همین قضیه سئوی سایت را تبدیل به روشی مقرون به صرفه ترین و در طول حالا بهره بخش برای جذب مخطاب از مرحله اینترنت نموده است . حضور در وبسایت در ورقه اولیه گوگل به مرور منجر شناخته شدن آن در صنعت یا این که موضوع کار خویش شده و احتمال دارد بعداز مدتی انتخاب کننده حالت بازار اینترنتی شود! ممکن است تعجب آور باشد ولی در فرهنگ وتمدن همگانی مردمان بسیای از اشخاص به درجه اولیه گوگل اضافه از وب سایت های فعال در انجمن ها , شبکه های عمومی , تبلیغات ایمیلی , دهن به دهن و … اعتماد دارا‌هستند دارا هستند , همین سبب ساز می شود تا مبادرت خویش را در آن صفحه ها انجام دهند . انجام کارها بهینه سازی سایت به طریق خویش به خودی سبب ساز پهناور خیس شدن ویترن وبسایت می شود . نتیجه ها بدست آمده از اندازه محل ورود , حالت جايگاه لغات اصلی , دستگاه یوزرها , حالت و اکثری دیگر از این فاکتورها قابل میزان گیری بوده و می بضاعت و توان از آن‌ها در دیگر نحوه های بازاریابی استفاده نمود . شیوه های بهینه سازی سایت در کل به دو بخش و نیم نصیب تقسیم میشوند : ۱ - سئو سایت کلاه سیاه شیوه های کلاه سیاه غیررسمی میباشند و برای فریب موتورهای کاوش بر روی وب سایت انجام می‌شوند . این طرز ها غالبا در کوتاه مقطع سود مطلوبی را در به ملازم داشته ولی بعداز سپری شد وقتی کم گوگل متوجه خلق وب سایت شده و با آن بازخورد می نماید . ۲ - whitehat seo درین طریق استاندارد ها رعایت میشوند و انجام درست آنان منجرب به بهبود شرایط تارنما در دراز برهه زمانی می شود . در‌این طرز از هیچ تکنیک غیر رسمی ای که بوسیله موتورهای کاوش نهی شده شده‌است به کار گیری نمی‌شود . ۳ - سئوی وب سایت کلاه خاکستری ترکیبی از کلاه سپید و سیاه سوپی به اسم بهینه سازی سایت کلاه خاکستری می پزد . کلاه خاکستری به معنای سود گیری از هر دو طریق بالاست البته به نوعی که گوگل متوجه اخلاق و رفتار خطا نشود , شما میتوانید به‌این تکنیک همانند به کارگیری از چاقوی آشپزی نگاه کنید!
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید