عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
20190504_171908_019_01
(آنلاین)

مهرداد صادقی

ساکن United Kingdom · متولد شهریور 31, 1365
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید
مهرداد صادقی
بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی
مهرداد صادقی
سلام به همه!
نمایش بیشتر