عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
11
(آنلاین)

sorayakhorami

متولد شهریور 29
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید

دیوار نظرات: #266

سبک در لغت فارسی به معنی گداختن و ریختن زر و نقره است وسبیکه,پاره نقره گداخته را گویند.ولی ادبای اخیر,سبک را مجا...
   این را می پسندند
کد امنیتی
بارگزاری دوباره تصویر
کد امنیتی بالا را وارد کنید