عضویت
جامعه مجازی فارسی آموزان به شما کمک میکند با دوستان زندگی خود همیشه در ارتباط باشید.
11
(آنلاین)

sorayakhorami

متولد شهریور 29
کسی که دوست دارم ملاقات کنم
با دوستان غیر ایرانی که در این جامعه در ارتباط هستم بتونم در بنیاد سعدی دیدار داشته باشم